Tech posts by aclassifier
Also see Designer's note page

You are at http://oyvteig.blogspot.com
Archive by month and about me: here
Last edit: 4Sept2015
Started move: September 2012
All updates at http://www.teigfam.net/oyvind/home/, but the overview is updated

Wednesday, January 14, 2009

002 - Hjemmeruter og CanalDigital (in Norwegian)

Canal Digital og hjemmenett ("bredbånd")

Dette er et lite notat om hvordan du kan konfigurere ruteren din dersom du får internett fra Canal Digital over kabel.

Denne bloggen gjelder både for Thomson modem TCM420 (produsert i 2008) og TCM470 (produsert i 2010). Det siste fikk vi tilsendt etter at den første takket for seg etter nesten tre år, i mai 2011. Vi mistet nettet, og enheten lot seg ikke resette. Canal Digitals support var upåklagelig, men det tok for lang tid i posten - en dag mer enn de sa i support. (På lørdag kveld da jeg ringe dem sa de mandag kveld, men det kom tirsdag kveld, levert på døra av posten.no.)

Denne bloggen er fra 2009, men jeg har oppdatert den i 2011 og 2012.

Canal Digital og tildeling av ip-adresser

Canal Digital sin hovedserver tildeler ip-adresser ute hos kundene, maksimum fire adresser. Thomson-modemet som de sender til deg i posten utfører ingen tildeling av ip-adresser. Dersom du har en ruter, en printer og to maskiner, har du alt brukt opp fire.

Det er ikke lurt å la systemet stå slik. Det åpner for konsistensproblematikk i det du skrur enhetene dine av og på. Det vil ofte se ut som om du har mistet nettet!

Apple AirPort Extreme

Hjemme hos oss benytte vi AirPort Extreme som ruter (se Wikipedia). (Den inneholder også en disk-server knyttet mot en USB-utgang. Dermed kan man koble opp en sentral nettverksdisk (eller fler: bruk en USB hub). Så har den ingen synlige antenner, og trådløs-effekten kan settes helt ned til 10% for å redusere stråling. Den har dessuten ingen vifte, ikke verst for en filserver.)

Så var det oppsettet: "Del en offentlig IP-adresse" medfører at Canal Digital bare trenger å tilordne (vha. DHCP, ikke manuelt) en eneste adresse: den til ruteren. Så må du fortelle ruteren at den skal kjøre DHCP på hjemmenettet for å tilordne hjemmenettet sine adresser. Da må du gi den start- og -sluttadresser. Bruk et av forslagene som AirPort verktøyet kommer opp med. Deretter må du aktivere NAT porttilordningsprotokollen ved å krysse av på neste fane. Dette medfører til sammen at alle enhetene i hjemmenettet ditt bare benytter en offentlig ip-adresse mot Canal Digital.

Ferdig!

Husk å sette på passord, og trykk "Oppdater" dvs. lagre. Vips: etter ny oppstart vil du ha et nett som går som en drøm! Alle ip-adressene på hjemmenettverket ditt vil ligge fra topp-nummeret og ned, mens AirPort'en sin ip-adresse mot hjemmenettet vil være et nummer under startadressen. AirPort'en/hjemmenettets adresse mot Canal Digital er jo tildelt av Canal Digital, så den kan være hva som helst.

Oppskriften ovenfor fungerer også på AirPort Express og Apple Time Capsule. (Okt. 2011: Jeg har forresten byttet ut Airport Extreme med utvendig myBook WD NAS disk til Time Capsule med innebygget NAS disk. Se egen blogg om dette her.)

Du kan nok benytte oppskriften her, også på din ruter?, uansett type.

Ferdig, eller?

Vær klar over følgende: hvordan NAT-adresseoversettingen i ruteren din er implementert er avgjørende for hvor godt dette funker. AirPort Extreme ser ut til å gjøre dette bra. Les om fordeler og ulemper ved NAT på wikipedia. En ting er i alle fall sikkert: dersom NAT ikke er skrudd på, funker og funker nettet ikke, du resetter og skur av og på og drar i kabler og står i, men ingen ting blir bedre. Sett NAT på, så går alt så mye bedre!

NAT benytter den ene endens portadresse og ip sammen med den andre endens portadresse og ip til å få svar til å ende opp til rett mottaker.

Canal Digital falt ut - og jeg fikk dette!

Dette er en feilsituasjon som tydeligvis ikke oppstår når Thomsom TCM470 modemet har nettverksforbindelsen i orden.

Svitsjer modemet til NAT når det mister forbindelsen med Canal Digital sin server? Eller, har modemet alltid NAT påskrudd, men det blir ingen adressekollisjon siden modemet bare har en forbindelse til basestasjonen? Denne nettverksforbindelsen behandles jo forskjellig fra forbindelsene til hjemmenettet.

Jeg gjorde ikke som det står, men ventet til Canal Digital fikk rettet feilen. Da forsvant begge feilmeldingene fra Time Capsule basestasjonen også. (5. nov. 2011)

Jeg har slått sammen to dialogbokser (dette er fra Air-Port verktøy på Mac før versjon 6.0, som kom i februar 2012):
Ingen DNS-tjenere
Denne Apple Wi-Fi-basestasjonen har ingen DNS-tjeneradresser og kan ha problemer med å koble til Internett.
Dobbel NAT
Denne Apple Wi-Fi-basestasjonen har en privat IP-adresse for Ethernet WAN-porten. Basestasjonen er koblet til en enhet eller et nettverk som bruker NAT (Network Address Translation) for å levere private IP-adresser. Du bør endre Apple Wi-Fi-basestasjonen fra å bruke DHCP og NAT til bromodus.
Jeg ringte og snakket med support hos Canal Digital og traff en som hadde peiling. Han sa at for alt det han visste, så kjørte ikke deres boks NAT.

En spekulativ hypotese som kan forklare denne situasjonen er at om en nabo også benytter NAT og kanskje er koblet til nettet en annen vei (f.eks. via Get), så kunne min router se denne. Da måtte bruddet ha vært på utsiden av den grena som naboen og jeg var på.
.

Sunday, January 11, 2009

001 - iPhone Notes asymmetry

Case closed!

With the iPhone 3.0 software of June '09, Apple has rectified the situation!

I am able to write in Notes, send it by mail (or by SMS / MMS via the clipboard), edit it on another machine, send it back to iPhone (by mail or by SMS/MMS) and use the clipboard (from mail/SMS/MMS) to paste it into Notes again. Circle closed.

- Observe that if you send a text file to iPhone as an attachment, the iPhone clipboard works in the attached file. This would be free of email signature etc., so Mark All would include all, and not more (pun).
- However, for mails coming from the iPhone, you would have to copy into a text file, since Notes text is inserted into the mail in the iPhone. It's not an attachment.

This is the only way to do it: there is no synch of Notes files via iTunes.

So, the rest of this note is mostly interesting from a historical point of view.

Background


This posting describes how I, with the iPhone built-in application Notes, am not able to iterate or polish a text, only park the original text in Notes. The text's best quality would be as a backup before it was mailed to myself.

That is, provided I (1) want to polish the text both on the iPhone and on some other machine (Mac OSX Tiger based, in fact) so I would need to pass the text between the two, and (2) I want to use the initial tool (like Notes, which I find quite likable) also on the n'th turn around, partly because it uses typing help, and (3) I want my Norwegian letters to survive a round trip.

(This post's title is as specific as my example here, finding a good generic title seemed hard.)

Status

Not solved (I can write in Notes, but have to polish in Mail, since Mail will not "Archive attached text").

Beyond Notes

The fact that I have no 100% solution is unfortunate. I have tried ways to overcome. One variable here is to go to AppStore and try other text editors. So, now I have tried HTML E-mail, MagicPad, EasyWriter and Iconic Notes, Wide Email all with limited success. This means that none of them are able to do what I need - simply because, well - I'll try to explain:

How I may send a text file around to edit

The problem seems to lie in iPhone's asymmetric communication architecture (term invented here). There seems to be several ways to send application data around to edit locally. (Observe that I have not touched access rights here: a document sent off may of course still be edited even if that edit would be lost on a later overwrite - or the edit may be in a version "branch".)

E-mail of photos. This is possible with pictures, through the Photo Album file structure. Here's what I can do with an app called Sketches: Create a new sketch by importing some picture from Photo Album. Scribble on it. Then I may send it as mail (plus export to Photo Album, Twitter and Web Sharing). I now receive the mail on my laptop and work some more on the sketch. Then I send it back to iPhone. Here comes the crux: iPhone Mail lets me save the attached graphics file back into Photo Album! I can start Sketches again and continue with the sketch! If Apple had a similar system for texts I would not ask for more than the application that used this mechanism!

Synchronization by iTunes of photos. This will enable me doing exactly as above. But alas, only for graphics.

Synchronization by iTunes of Address Book. Yes, there is an info text field in there! But there is no editing help, and the "editor" is rather sparse.

Import by lap top's http-server and shared folders. This is how Iconic Notes does it. It's almost there, provided we know which txt file formats to use (for both Tiger and Leopard?) to have the Norwegian letters survive. Observe that also Iconic Notes exports files by sending them by e-mail.

Synchronization via third-party servers. Not discussed here, as I try to avoid tools with such solutions.

Reply to mails. I can always write notes, keep them inside the some-write application, send them by mail, receive them on another machine, edit, send back and then reply with the built-in Mail application on the iPhone. And I can, while in reply mode, press the home button and start the some-write application and edit a new text and send it to mail. Then that new text will be added as reply to the text in Mail reply. Some of the above mentioned apps may do this. But there's no moving of the mail into some-write for re-edit. However, as described, Apple will let third party "mail repliers" insert text where Mail reply would in any case do the same, more or less nicely. Some third party apps would use horizontal keyboard, html replies etc. But none is able to solve my problem.

Conclusion

So, the iPhone has an asymmetric communication scheme in at least two respects:
  1. It does not treat file types alike, as with photo vs. text (there is no txt type or other kind of repositories to fetch from, except images).
  2. Files may be e-mailed from any application, but there does not seem to be a general way to copy a file from Mail into the application again (or to fetch it from mail).
Apple's architecture for handling these kind of things is stringent indeed.

Disclaimer

This post is purely based on clinical observations by me as an iPhone user.


Archive and about

Popular Posts

Øyvind Teig

My photo
Trondheim, Norway

All new blogs and new home page start at
http://www.teigfam.net/oyvind/home

Overview of old blog notes here

My technology blog was at
http://oyvteig.blogspot.com

and my handicraft blog was at
http://oyvteig-2.blogspot.com

PS: just call me "Oyvind"